Stafi

Stafi

DEPARTAMENTI I PRODHIMIT:

 • Kimiste
 • Inxhinier Prodhimi

DEPARTAMENTI I SHITJEVE

Skuadra shitese perbehet nga nje staf i ri, dinamik, i kualifikuar dhe i organizuar ne nje strukture te

 • Menaxher Shitjesh Zonal
 • Key Account Menaxher
 • Supervizor
 • Agjente Shitjesh me parashitje
 • Agjent Shitjesh me shitje direkte

Ne rank vendi Departamenti i Shitjeve ka nje staf prej me shume se 40punonjesish.

DEPARTAMENTI I FINANCES

Departamenti i Finances ne zyren qendrore ne Tirane kontrollon dhe menaxhon te gjithe aktivitetin finaciar te Kompanise duke marre te dhena ne kohe reale (online) nga te gjitha zyrat zonale te qyteteve te tjera te Shqiperise.

PRODUKTE PRODHIMI

 • Biter
 • Suko
 • Lengje
 • Produktet Distribution